Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Gorzkowice

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Gorzkowice informuje:

 1. Administratorem Państwa danych jest Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Gorzkowice; 97-350, Gorzkowice ul. Przedborska 4.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Biblioteki i Domu Kultury Gminy Gorzkowice.
 4. Dane osobowe są weryfikowane z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
 5. Dane będą przetwarzane w następujących celach:
 1. udostępniania zbiorów bibliotecznych i kontroli ich zwrotów,
 2. umożliwienia dostępu on-line do konta czytelniczego,
 3. wysyłania przypomnień o terminie zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz monitów w przypadku przekroczenia terminu zwrotu,
 4. prowadzenia statystyk publicznych,
 5. udostępniania Internetu,
 6. umożliwienia korzystania ze zbiorów innych bibliotek,
 7. umożliwienia skorzystania z innych usług o charakterze bibliotecznym lub kulturalnym,
 8. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych.
 9. Dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z Biblioteki oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 442¹, w związku z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 10. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione do kontroli zgodnie z przepisami prawa, osoby, instytucje świadczące na rzecz Biblioteki i Domu Kultury usługi prawne, doradcze, informatyczne, pocztowe, porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów, pracownicy Biblioteki i osoby fizyczne zatrudnione w Bibliotece Publicznej i Domu Kultury Gminy Gorzkowice na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 13. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@gorzkowice.pl

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny